Dự án

CÙNG THAM QUAN

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU FEME


Dự án “Gói đồ ngoài trời” – khách sạn Novotel Ha Long Bay

Dự án “thiết bị đồ dùng khách sạn” – Hệ thống khách sạn Nam Cường

Dự án “đồ buffet – đồ tiền sảnh” – khách sạn Hạ Long Palace

Dự án “bàn ghế tiệc hội nghị” – Sen Plaza Yên Thành Nghệ An

Dự án “gói sân khấu, ghế tiệc” – công trình Công ty CP Xây Dựng số 2 Vườn Đào, Hạ Long

Khai Trương chi nhánh cửa hàng gia dụng CCKO Hà Nội