Dự án khách sạn

Dự án “Gói đồ ngoài trời” – khách sạn Novotel Ha Long Bay

Dự án “thiết bị đồ dùng khách sạn” – Hệ thống khách sạn Nam Cường

Dự án “đồ buffet – đồ tiền sảnh” – khách sạn Hạ Long Palace

Dự án “bàn ghế tiệc hội nghị” – Sen Plaza Yên Thành Nghệ An