Dự án nhà hàng

Dự án “đồ buffet – đồ tiền sảnh” – khách sạn Hạ Long Palace

Dự án “gói sân khấu, ghế tiệc” – công trình Công ty CP Xây Dựng số 2 Vườn Đào, Hạ Long