Bộ đồ da cao cấp K-07

Liên hệ để báo giá

1. Hộp đồ amenities: 255x205x130mm
2. Hộp giấy chữ nhật: 240x125x65mm
3. Khay để hộp trà: 140x80x65mm
4. Khay để giày: 400x300x55mm
5. Hộp văn phòng phẩm: 235x85x40mm
6. Khay để điều khiển: 160x85x160mm
7. Kẹp ghi chú: 130x190mm
8. Giá để tài liệu: 355x100x240mm
9. Hộp giấy vuông: 125x125x135mm
10. Kẹp tài liệu: 330x250x40mm

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute