Bộ đồ da cao cấp K-36

Liên hệ để báo giá

1. Thùng rác: 220/260x150x190x340mm
2. Hộp đồ amenities: 280x200x100mm
3. Hộp giấy vuông: 125x125x135mm
4. Khay chữ nhật: 350x250x50mm
5. Khay để khăn: 200x120x25mm
6. Hộp để tăm|tampon: 70x70x75mm
7. Khay xà phòng: 85x85x25mm
8. Khay để túi trà: 160x80x65mm
9. Hộp giấy chữ nhật: 240x125x65mm

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute