Bộ đồ da cao cấp K-38

Liên hệ để báo giá

1. Khay để giày: 400x300x80mm
2. Khay để khăn: 200x120x20mm
3. Hộp giấy vuông: 125x125x135mm
4. Hộp để đồ amenities: 250x220x75mm
5. Thẻ treo phòng: 80x240mm
6. Khay chữ nhật: 350x250x30mm
7. Khay để túi trà: 160x80x65mm

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute