Bộ đồ da cao cấp K-40

Liên hệ để báo giá

1. Hộp giấy vuông: 125x125x135mm
2. Hộp giấy chữ nhật: 240x125x65mm
3. Khay chữ nhật: 350x250x30mm
4. Hộp đựng muối tắm: 70x70x75mm
5. Khay để khăn: 200x120x20mm
6. Khay xà phòng: 85x85x25mm
7. Khay để túi trà: 160x80x65mm
8. Hộp đồ amenities: 280x200x100mm

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute