Bộ đồ da cao cấp K-47

Liên hệ để báo giá

1. Thùng rác: 260×190|220×150|340mm
2. Khay để túi trà: 85x105x40/85mm
3. Hộp giấy chữ nhật: 240x125x65mm
4. Khay để xô đá: 160x160x140mm
5. Hộp giấy vuông: 125x125x135mm
6. Đồng hồ: 100×30|50x130mm
7. Khay để túi trà: 160x80x40|60mm
8. Khay để giày: 340x270x35|80mm
9. Kẹp tài liệu: 250x330x40mm
10. Khay chữ nhật: 350x250x30mm

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute