Bộ đồ da cao cấp K-48

Liên hệ để báo giá

1. Kẹp tài liệu: 250x330x40mm
2. Hộp giấy vuông: 125x125x75mm
3. Khay điều khiển: 75x85x155|100mm
4. Kẹp ghi chú: 1240x325x65mm
5. Hộp đồ amenities: 250x220x75mm
6. Khay để túi trà: 160x80x65mm
7. Hộp giấy chữ nhật: 240x125x65mm
8. Bàn viết: 400x300mm

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute