Bộ đồ da cao cấp K-54

Liên hệ để báo giá

1. Kẹp tài liệu: 250x330x40mm
2. Âu đá: 140x150mm (1L)
3. Hộp đồ amenities: 250x220x75mm
4. Hộp văn phòng phẩm: 260x120x40mm
5. Kẹp điều khiển: 90x220x40mm
6. Khay chữ nhật: 350x250x30mm
7. Kẹp ghi chú: 130x190mm
8. Hộp giấy vuông: 125x125x135mm
9. Khay để túi trà: 160x80x65mm
10. Hộp giấy chữ nhật: 240x125x65mm

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute