Bộ đồ da cao cấp K-56

Liên hệ để báo giá

1. Kẹp tài liệu: 250x330x40mm
2. Hộp giấy vuông: 125x125x135mm
3. Kẹp ghi chú: 130x190mm
4. Khay để điều khiển: 75x85x155mm
5. Khay để túi trà: 160x80x65mm
6. Khay chữ nhật: 350x250x30mm
7. Hộp giấy chữ nhật: 240x125x65mm
8. Hộp đồ amenities: 250x220x75mm

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute