Bộ đồ da cao cấp K-58

Liên hệ để báo giá

1. Kẹp tài liệu: 250x330x40mm
2. Âu đá: 140x150mm(1L)
3. Khay để âu đá: 160x160x140mm
4. Khay để giày: 400x300x80mm
5. Kẹp điều khiển: 125x210x25mm
6. Thùng rác: 260×190 | 220×150 | 335mm
7. Hộp đồ amenities: 250x220x90mm
8. Hộp văn phòng phẩm: 230x85x25mm
9. Hộp giấy vuông: 125x125x135mm
10. Khay để túi trà: 160x80x65mm
11. Khay điều khiển: 75x85x155mm
12. Hộp giấy chữ nhật: 240x125x65mm
13. Khay chữ nhật: 350x250x30mm
14. Kẹp ghi chú: 130x190mm

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute