Bộ đồ da cao cấp K-59

Liên hệ để báo giá

1. Kẹp tài liệu: 250x330x40mm
2. Hộp đồ amenities: 250x220x75mm
3. Kẹp ghi chú: 130x190mm
4. Hộp văn phòng phẩm: 260x120x40mm
5. Khay để khăn: 200x120x20mm
6. Khay xà phòng: 100x80x20mm
7. Kẹp điều khiển: 90x220x40mm
8. Hộp giấy chữ nhật: 240x125x65mm
9. Hộp giấy vuông: 125x125x75mm
10. Khay để thúi trà: 160x80x80mm
11. Khay chữ nhật: 350x250x30mm

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute