Bộ đồ da cao cấp K-64

Liên hệ để báo giá

1. Kẹp tài liệu: 270x240x40mm
2. Kẹp ghi chú: 150x180x30mm
3. Thùng rác phân loại: 300×240 | 250×200 | (H) 280 mm
4. Thùng rác tròn: 225x270mm
5. Âu đá: 140x150mm (1L)
6. Khay để giày: 400x300x80mm
7. Khay để túi trà: 160x80x65mm
8. Khay chữ nhật: 350x250x30mm
9. Kẹp điều khiển: 90x220x40mm
10. Hộp giấy vuông: 125x125x135mm
11. Hộp giấy chữ nhật: 240x125x65mm
12. Hộp đồ amenities: 250x220x75mm
13. Hộp văn phòng phẩm: 260x120x40mm
14. Đồng hồ báo thức: 100x48x130mm

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute