Bộ đồ da cao cấp K-72

Liên hệ để báo giá

1. Kẹp tài liệu: 250x330x40mm
2. Hộp giấy vuông: 125x125x130mm
3. Kẹp ghi chú: 130x190mm
4. Hộp giấy chữ nhật: 240x125x70mm
5. Khay chữ nhật: 400x300x80mm
6. Khay đồ amenities: 250x220x95mm
7. Khay túi trà: 160x80x70mm

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute