Bộ đồ da cao cấp K-75

Liên hệ để báo giá

1. Kẹp tài liệu: 270x240x40mm
2. Âu đá: 140x150mm
3. Hộp văn phòng phẩm: 260x116x40mm
4. Khay chữ nhật: 350x250x30mm
5. Hộp đồ amenities: 250x220x75mm
6. Hộp giấy vuông: 125x125x135mm
7. Hộp giấy chữ nhật: 240x125x65mm
8. Hộp để trà: 160x80x70mm

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute