Bộ đồ da cao cấp K-82

Liên hệ để báo giá

1. Kẹp tài liệu: 250x330x40mm
2. Thùng rác phân loại: 280x220x287mm
3. Hộp giấy vuông: 125x125x135mm
4. Khay điều khiển và ghi chú: 125x245x90mm
5. Kẹp ghi chú: 130x190mm
6. Khay chữ nhật: 350x250x30mm
7. Hộp đồ amenities: 250x220x75mm
8. Khay để túi trà: 160x80x65mm
9. Hộp giấy chữ nhật: 240x125x65mm

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute