Bộ đồ da cao cấp K-94

Liên hệ để báo giá

1. Hộp đựng muối tắm: 80x80x65mm
2. Hộp giấy vuông: 125x125x135mm
3. Hộp để đồ amenities: 280x200x90mm
4. Khay để túi trà: 160x80x65mm
5. Khay chữ nhật: 350x250x30mm
6. Khay điều khiển: 230x80x20mm
7. Khay để cốc: 255x90x15mm
8. Hộp giấy chữ nhật: 240x125x65mm

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute