Cây để thực đơn, đánh số bàn 196901

Liên hệ để báo giá

Thương hiệu: EAST
Thông số kỹ thuật:
Φ80×H150
Φ80×H200
Φ80×H250
Φ80×H300

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute