Cây để thực đơn, đánh số bàn 197011

Liên hệ để báo giá

Thương hiệu: EAST
Thông số kỹ thuật:
Φ50×H100
Φ60×H300

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute