Cây để thực đơn, đánh số bàn 197031

Liên hệ để báo giá

Thương hiệu: EAST
Thông số kỹ thuật:
Tròn: 60×30×65
80×40×85
Vuông:60×30×70
80×40×90

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute