Chân nhiệt buffet chữ nhật 225711

Liên hệ để báo giá

Thương hiệu: EAST
Thông số kỹ thuật: 500W/220V

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute