Nồi buffet 119713

Liên hệ để báo giá

Thương hiệu: EAST
Nồi: 315×465×170mm 7021S Dung tích: 4L
Không bao gồm chân nồi. Gợi ý:
Chân nồi: 119793: 315×375×125mm
Chân nồi: 120433: 380×318×173mm

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute