Nồi buffet 120372

Liên hệ để báo giá

Thương hiệu: EAST
Nồi kích thước: 410×455×210mm | Dung tích 6L
Không bao gồm chân nồi. Gợi ý:
Chân nồi: 120392: 370×415×165mm
Chân nồi: 120397: 425×450×193mm

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute