Nồi buffet 120374

Liên hệ để báo giá

Thương hiệu: EAST
Nồi kích thước: 455×520×210mm | Dung tích 6L
Không bao gồm chân nồi. Gợi ý:
Chân nồi: 120394: 310×425×165mm

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute