Nồi buffet 120386

Liên hệ để báo giá

Thương hiệu: EAST
Nồi kích thước: 410×410×290mm | Dung tích 11L
Không bao gồm chân nồi. Gợi ý:
Chân nồi: 120394: 310×425×165mm

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute