Nồi buffet 120564

Liên hệ để báo giá

Thương hiệu: EAST
Nồi kích thước: 485×448×195mm | Dung tích 6L
Không bao gồm chân nồi. Gợi ý:
Chân nồi: 120594: 445×445×222mm

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute