Nồi buffet 120871

Liên hệ để báo giá

Thương hiệu: EAST
Nồi kích thước: 585×470×180mm | Dung tích 9L
Không bao gồm chân nồi. Gợi ý:
Chân nồi: 120931: 580×370×143mm

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute